Groepsapp

Met de Mychapp groepsapp creëert u op eenvoudige en moderne wijze interactie met de ouders die in het bezit zijn van een smartphone. De app is gekoppeld aan ROSA waardoor je mutaties met één druk op de knop rechtstreeks kunt verwerken in je administratie, planning en facturen. Medewerkers (PM-ers)  op de groep kunnen eenvoudig kinderen in- en uitchecken via de digitale presentielijst en kunnen het logboekje, nieuwsberichten en foto’s via een pushbericht naar ouders versturen.

Functies

De groepsapp bevat de volgende functies:

Presentielijst

Via de online aanwezigheidslijst op tablet kunnen één of meerdere kinderen tegelijk aanwezig of afwezig gemeld worden. Daarnaast toont het overzichtelijk alle actuele kindgegevens, BKR, bijzonderheden, e.d..

Overdracht

Via de button overdracht kunnen PM’ers onderling informatie achterlaten. Dit kan specifiek voor een kind of algemeen.

Jarigen

Dit geeft een overzicht van de jarigen in de betreffende maand, deze worden ook uitgelicht op de online presentielijst.

Ontvangen berichten

Als een ouder/verzorger een bericht achterlaat voor een kind op de groep via het Portaal of de app, kan de medewerker deze inzien en markeren als gelezen, of eenmalig een reactie geven.

Pushberichten en foto’s verzenden

Verzend een aangemaakt pushbericht of foto naar de ouders.

Prikbord groep

Het prikbord is een interne chatfunctie voor PM’ers, bijvoorbeeld een ideeënbus.

Schakelen tussen groepen

Indien je meerdere groepen hebt, kun je wisselen van groep en groepen samenvoegen.

Alle in- en uitchecken

Hiermee kun je de kinderen aan- en afmelden.

Formulieren

Indien er door ouders ingevulde formulieren aanwezig zijn voor het kind, worden deze zichtbaar op de presentielijst, bijvoorbeeld een medicijnformulier.

Kinderen toevoegen

Hiermee kan je een extra kind toevoegen aan de presentielijst.

Toon als PDF

U kunt de presentielijst als PDF tonen en/of afdrukken. Afhankelijk van de dag-, week- of maandlijstkeuze, zal de lay-out van de presentielijst anders zijn.

Werk je al met een ander pakket en wil je zorgeloos overstappen?

ROSA biedt professionele begeleiding om de overstap zo eenvoudig mogelijk te maken. We zetten in enkele stappen uw bestaande administratie over naar ROSA.

Bel ons gerust voor meer informatie

Bel 085-400 11 00